İçsel Bilgilere Erişim

Sermaye Piyasası Kurulu‘nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne paralel olarak, Şirketimizde içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları ve şirket içi görevleri aşağıda verilmektedir.

 AD-SOYAD  GÖREVİ
 Gökhan ŞIKRAK  Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
 Nurhan ŞIKRAK   Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 Mihriban Gökben ŞIKRAK  Yönetim Kurulu Üyesi
 Mustafa Levent KALPAKÇI  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 Bilgütay MALDAR  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 Serhat SIVIŞ  Yönetim Kurulu Üyesi
 Murat BAŞYAZICIOĞLU  Mali İşler Koordinatörü
 Cumhur HAZAR  Mali İşler Direktörü
 Ahmet TEPEDELEN  Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
 Erdal ERDAN   Muhasebe Müdürü